Waar mensen samenwerken en waar sprake is van klant/ leverancier relaties, ontstaan vroeg of laat conflicten.

Vaak is communicatie de basis van conflicten.


Als mediator in bedrijfs conflicten helpen we graag dat partijen elkaar weer begrijpen en conflicten professioneel opgelost worden.